Serenade aan 60-jarige

In Park Rijnstroom trakteerde de band Gemma op een serenade. Zij zat met vrienden en kennissen in Alfred's Diner en vierde haar 6e decennium. Wilt u ook iemand verblijden met een optreden, dan kunt u dit aanvragen via "CONTACT

Con Brio heeft lentekriebels

Nu de zomertijd is aangebroken trok Con Brio voor het eerst dit jaar weer de wijk in. Ditmaal in Gouwesluis, om muziek en het lentegevoel te brengen. Zie ook de foto's onder bovenstaande tab "ACTIVITEITEN KALENDER". We zijn een Alphense vereniging en we willen ook zicht- en natuurlijk hoorbaar zijn in de wijken van Alphen aan den Rijn.

Serenade aan koperen bruidspaar in de Zwanebloem

Paaszaterdag rond 17.30 uur bracht Con Brio een serenade aan huis voor een koperen bruidspaar. Het feest was volop in gang en de muzikale serenade vormde een leuke verrassing voor Hans en Angelique. Vele feestgangers waren verkleed volgens het Duitse Thema van het feest. In de band speelde ook een aantal feestgangers in hun tijdelijke "eigen" uniform mee, o.a. de moeder van de bruid.

Carnavalsoptocht in een "koud" Bochum Höntrop

In een koud Bochum heeft de band op maandag 11 februari de optocht opgeluisterd. Om 7 uur in de ochtend vertrok de bus al bij ons clubgebouw.

Schoolbezoek Het Spectrum

 Op dinsdag 22 januari heeft Con Brio de basisschool Het Spectrum bezocht op de locatie Honingzwam. Aan alle groepen werd in 6 sessies uitgelegd wat voor soort slagwerk- en blaasinstrumenten er zijn, hoe er op gemusiceerd kan worden, hoe de instrumenten klinken en wat voor techniek er achter zit. Aandachtig volgden de kinderen de uitleg en deden ijverig mee met het beantwoorden van vragen.

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsontbijt voor leden

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van Con Brio, heeft de Moedergroep voor de leden een nieuwjaarsontbijt georganiseerd. De tafels waren fleurig gedekt en goed voorzien. Vele leden kwamen om half 10 met familieleden naar het clubhuis en genoten een goed verzorgd ontbijt. Zie de foto's onder de aktiviteiten kalender.

FIJNE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR

Bestuur en alle leden van Con Brio wensen u Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2013.

Schoolbezoek De Meridiaan

Op dinsdag 30 oktober bezocht een afvaardiging van Con Brio de basisschool De Meridiaan in Kerk en Zanen. Groep 1 t/m 7 kreeg voorlichting over instrumenten, muziek, ritme en majorette. Een inspannende dag, om voor iedere groep opnieuw het verhaal te doen. Maar het blijft een leuke bezigheid. Zie voor meer foto's de activiteitenkalender.

Rotterdam Promotie Nieuwe Binnenweg

Op zaterdag 20 oktober verzorgde Con Brio een straatoptreden in Rotterdam op de Nieuwe Binnenweg. De ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg timmert hard aan de weg om de buurt te promoten. Met de renovatie van de straat en restauratie van de vele historische panden wordt steeds meer de revitalisering van deze eens voorname straat in Rotterdam, zichtbaar.