Carnavalsoptocht in een "koud" Bochum Höntrop

In een koud Bochum heeft de band op maandag 11 februari de optocht opgeluisterd. Om 7 uur in de ochtend vertrok de bus al bij ons clubgebouw.

Schoolbezoek Het Spectrum

 Op dinsdag 22 januari heeft Con Brio de basisschool Het Spectrum bezocht op de locatie Honingzwam. Aan alle groepen werd in 6 sessies uitgelegd wat voor soort slagwerk- en blaasinstrumenten er zijn, hoe er op gemusiceerd kan worden, hoe de instrumenten klinken en wat voor techniek er achter zit. Aandachtig volgden de kinderen de uitleg en deden ijverig mee met het beantwoorden van vragen.

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsontbijt voor leden

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van Con Brio, heeft de Moedergroep voor de leden een nieuwjaarsontbijt georganiseerd. De tafels waren fleurig gedekt en goed voorzien. Vele leden kwamen om half 10 met familieleden naar het clubhuis en genoten een goed verzorgd ontbijt. Zie de foto's onder de aktiviteiten kalender.

FIJNE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR

Bestuur en alle leden van Con Brio wensen u Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2013.

Schoolbezoek De Meridiaan

Op dinsdag 30 oktober bezocht een afvaardiging van Con Brio de basisschool De Meridiaan in Kerk en Zanen. Groep 1 t/m 7 kreeg voorlichting over instrumenten, muziek, ritme en majorette. Een inspannende dag, om voor iedere groep opnieuw het verhaal te doen. Maar het blijft een leuke bezigheid. Zie voor meer foto's de activiteitenkalender.

Rotterdam Promotie Nieuwe Binnenweg

Op zaterdag 20 oktober verzorgde Con Brio een straatoptreden in Rotterdam op de Nieuwe Binnenweg. De ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg timmert hard aan de weg om de buurt te promoten. Met de renovatie van de straat en restauratie van de vele historische panden wordt steeds meer de revitalisering van deze eens voorname straat in Rotterdam, zichtbaar.

De Amateurkunst gaat de markt op

Op 6 oktober werd in het centrum van Alphen aan den Rijn meegedaan met De Amateurkunst gaat de markt op. Rondom het Thorbecke- en Rijnplein laten amateurverenigingen enindividuele kunstenaars hun kunsten zien op het gebied van dans, muziek, zang en beeldende kunst. Ook Con Brio liet zich zien en horen.

Showdemonstratie Bloemhofstraat - Aarkade

Op woensdagavond 9 mei was Con Brio present aan de Aarkade om de buurt te laten zien en horen wat Con Brio in huis heeft. Voor onze 4 jongste leden in de band hun tweede optreden binnen korte tijd. Hierbij een foto van de 3 minirettes Joëlla, Bianca en Lisa.
 
Een show werd gegeven op het pleintje in de Nachtegaalstraat en op het kruispunt Leliestraat - Roosstraat hielden we halt voor een concertje van een klein kwartier.   

Stille Tocht Dodenherdenking

Vanaf het Joods Monument aan de Laan der Continenten trok de Stille Tocht naar het verzetsmonument aan het Burgemeester Visserpark. Con Brio en Crescendo begeleiden deze tocht met het spelen van de dodenmars.