Open huis Con Brio succesvol!

Op zaterdag 12 mei 2007 heeft Con Brio een open dag georganiseerd. Alle belangstellenden waren welkom en op het Rijnplein was een kraam ingericht, waar met behulp van flyers en videobeelden aandacht op het evenement werd gevestigd.
Het was een gezellige, drukke dag. Er hebben zich 5 (mogelijk 7) nieuwe leden aangemeld.
De PR-commissie, die de dag organiseerde, kijkt trots terug op deze dag en is trots op de inzet van veel leden. Door de interactieve wijze van presentatie heeft CB zich opnieuw in het voetlicht gezet en de aandacht op zich heeft gevestigd.

Paashaas bezoekt Con Brio

Zaterdag 31 maart 2007 is de paashaas op uitnodiging van de moedergroep bij Con Brio langs geweest. De kinderen konden eieren verven en een eigen paasmandje maken en natuurlijk eieren zoeken het was een gezellige drukte met 35 kinderen.

Succesvol voorlichtingsbezoek Basisschool “Het Spinnewiel”

Op 30 januari hebben we een bezoek gebracht aan basisschool “Het Spinnewiel”.
Op speelse wijze werd aan alle groepen in een aanschouwelijke “les” van 45 minuten (BUURMAN ! ! ! PANNENKOEKEN ! !) uitleg gegeven over het ontstaan van slag- en blaasinstrumenten.
Naast voorlichting over de instrumenten werd ook enthousiast verteld hoe leuk het kan zijn om samen in verenigingsverband bezig te zijn met show en muziek en tot slot  konden de kinderen ook zelf even proberen of ze net zo hard op de grote trom konden slaan en/of muziek uit een blaasinstrument konden krijgen.

Con Brio opent 2007 muzikaal

Op zondag 7 januari opende Con Brio het jaar 2007 met een muzikale presentatie voor “eigen publiek” in de gymzaal achter het clubgebouw aan de Paradijslaan 11.